Συμφωνία συνεργασίας της ΤΕΑΕΠ με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Συμφωνία συνεργασίας για την από κοινού υποστήριξη και βελτίωση των μεταπτυχιακών σπουδών και της επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων από τις χώρες της παρευξείνιας περιοχής, υπέγραψαν η διακρατική Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ) και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (IHU), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία του είδους, που η Τράπεζα υπογράφει με διεθνές εκπαιδευτικό ίδρυμα στην περιοχή της αρμοδιότητάς της.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΤΕΑΕΠ, η συμφωνία προβλέπει κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διαλέξεις και σεμινάρια για το δίκαιο, την οικονομία, την ενεργειακή και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη διαχείριση κινδύνων και άλλα θέματα σχετικά της εμπειρογνωμοσύνης της Παρευξείνιας Τράπεζας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ελληνικής πανεπιστημιακής νομοθεσίας σχετικά με τη διδασκαλία. Βάσει της συμφωνίας, τα δύο μέρη μπορούν επίσης να επεξεργαστούν κοινές προτάσεις για προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Είναι χαρά μου που υπογράφω αυτή τη συμφωνία, την πρώτη του είδους της με διεθνές εκπαιδευτικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται στην περιοχή μας και ελπίζω ότι θα έχουμε μια εποικοδομητική συνεργασία τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Αριστοτέλης Σπηλιώτης, γενικός γραμματέας της Παρευξείνιας Τράπεζας.

«Σε εκτέλεση του στρατηγικού σχεδίου, που πρόσφατα αποφασίσθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ουσιαστικό τμήμα του οποίου  αποτελεί η εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και η λειτουργική διασύνδεσή του με τους παραγωγικούς φορείς (…), υπογράφω με ξεχωριστή χαρά αυτή τη συμφωνία με την Παρευξείνια Τράπεζα», επισήμανε ο πρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ομότιμος καθηγητής Νομικής, Αθανάσιος Καΐσης.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος ιδρύθηκε το 2005 ως το πρώτο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο όπου τα μεταπτυχιακά προγράμματα διδάσκονταν αποκλειστικά στα αγγλικά. Σήμερα, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος περιλαμβάνει εννέα σχολές και 34 τμήματα στη Θεσσαλονίκη και επτά πόλεις στη Βόρεια Ελλάδα.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

About Author