Στα 400 εκατ. ευρώ η επέκταση της δωρεάς του ΙΣΝ για την υγεία

Με νόμο από τη Βουλή κυρώθηκε η τροποποίηση της Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ), που προβλέπει την υλοποίηση έργων υποδομών, εξοπλισμού και εκπαίδευσης, που εντάσσονται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Η τροποποίηση της Σύμβασης Δωρεάς περιλαμβάνει την ένταξη νέων έργων, καθώς και τη βελτίωση των υφιστάμενων, με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό του συνολικού αρχικού κόστους υλοποίησης της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, που χρηματοδοτείται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου από το ΙΣΝ.

Αναλυτικότερα, στην τροποποίηση της Σύμβασης Δωρεάς προβλέπονται τα εξής:

Ένταξη του Έργου Σχεδιασμού, Κατασκευής και Εξοπλισμού του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ .Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης και πολυδιάστατης πρωτοβουλίας του ΙΣΝ, η οποία αποσκοπεί στην αναγέννηση του νομού Λακωνίας. Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ θα αναλάβει ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Renzo Piano, με το αρχιτεκτονικό γραφείο του Renzo Piano Building Workshop (RPBW), ο οποίος έχει σχεδιάσει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Ο ίδιος έχει αναλάβει, επίσης, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία, τον σχεδιασμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ και του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ. Το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία και κατ’ επέκταση στους Έλληνες Πολίτες τον Φεβρουάριο του 2025.

Σχεδιασμός & Κατασκευή Υπαίθριου Χώρου Στάθμευσης & Ελικοδρομίου του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ. Η τροποποίηση της Σύμβασης Δωρεάς επικυρώνει την απόφαση για τη δημιουργία τόσο ελικοδρομίου για τις αερομεταφορές ασθενών, όσο και υπαίθριου χώρου στάθμευσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και των νοσηλευόμενων του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, σε γειτνιάζον με το Νοσοκομείο ακίνητο. Το έργο κατασκευής και εξοπλισμού του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, το οποίο θα αποτελέσει το πρώτο Παιδιατρικό Νοσοκομείο εκτός Αθηνών, προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία και κατ’ επέκταση στους Έλληνες πολίτες τον Οκτώβριο του 2024.

Έγκριση Νέων Δωρεών για την Ενίσχυση του Νοσηλευτικού Τομέα & Εξαίρεση του Έργου Μεταφοράς Έδρας του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ σε Κτίριο του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός Τον Δεκέμβριο 2018, παρά τις προσπάθειες εκ μέρους του ΙΣΝ για την εξεύρεση μίας κοινώς αποδεκτής λύσης, αποφασίστηκε η ακύρωση της δωρεάς για τη δημιουργία νέου κτιρίου που θα λειτουργούσε ως έδρα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας σε εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, λόγω αντιδράσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Κατόπιν αυτών των εξελίξεων, το ΙΣΝ, με γνώμονα τις άμεσες και ουσιαστικές ανάγκες ενίσχυσης του νοσηλευτικού τομέα στην Ελλάδα, ενέκρινε δύο νέες δωρεές, προς το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και της Επαγγελματικής Σχολής Βοηθών Νοσοκόμων του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Στην τροποποίηση της Σύμβασης αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, οι σχετικές εξελίξεις, νέες συνθήκες και υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών.

Αεροδιακομιδές ΕΚΑΒ: Προμήθεια νέων Ελικοπτέρων. Σε συνέχεια συζητήσεων του ΙΣΝ με το ΕΔ, για την αναβάθμιση των αερομεταφορών του ΕΚΑΒ, προκρίθηκε ως καταλληλότερη λύση η προμήθεια δύο νέων ελικοπτέρων, αντί της συντήρησης των υφισταμένων, που αποτελούσε μαζί με την προμήθεια δύο νέων αεροπλάνων την αρχική πρόταση. Η κύρωση της τροποποίησης της Σύμβασης εκφράζει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, καθώς και τη δέσμευση του ΕΔ να αναλάβει τη συντήρηση των τεσσάρων εναέριων μέσων. Τα δύο νέα αεροπλάνα και δύο νέα ελικόπτερα προβλέπεται να παραδοθούν στο ΕΔ και στους Έλληνες πολίτες τον Μάρτιο του 2021.

 

About Author