Η Δημοκρατία, στο Μεσογειακό Φεστιβάλ Φωτογραφίας στην Κρήτη