Στην Ακρόπολη μπορείς , στο Βρετανικό Μουσείο δεν μπορείς…