Η ιστορία μιας φιλίας – Έκθεση για τον Henri Cartier-Bresson