Η Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού 1937: Ιστορία, Εικόνες και η πρώτη… γερμανοσοβιετική σύγκρουση