Η ζωή έγχρωμων ανθρώπων στο βαθύ Νότο τη δεκαετία του 1980