«Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία» στην Ελευσίνα 30 Σεπτεμβρίου & 1, 2, 7, 8, 9 Οκτωβρίου