Προβλήματα σε Facebook Messenger, Instagram και Whatsapp

Εκτεταμένα προβλήματα στις γνωστές διαδικτυακές πλατφόρμες, ανέφεραν  χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Προβλήματα συνδεσιμότητας αναφέρθηκαν από χρήστες του διαδικτύου για τις πλατφόρμες του instagram και του Whatsapp, καθώς και την ανταλλαγή μηνυμάτων του facebook. Όσον αφορά το τελευταίο, χρήστες παραπονάεθηκαν πως δεν λαμβάνουν μηνύματα. Τα προβλήματα εντοπίζονται σε πολλούς χρήστες στη χώρα μας, ενώ και οι δυο πλατφόρμες ανήκουν στον όμιλο της Facebook.

About Author