Προβλήματα στις υπηρεσίες της Google και του Gmail

Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζονται τις τελευταίες ώρες στη λειτουργία των υπηρεσιών της Google και του gmail.

Για χιλιάδες χρήστες είναι σχεδόν αδύνατον να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

About Author