ΕΡΓΑΝΗ: Με μισθό κάτω από 500 ευρώ 1 στους 5 εργαζόμενους

Μέχρι χθες πιστεύαμε ότι οι θέσεις εργασίας διατηρήθηκαν και οι απολύσεις περιορίστηκαν το 2020 λόγω των αναστολών συμβάσεων εργασίας και των άλλων υποστηρικτικών εργαλείων, που ενεργοποίησε ο κρατικός μηχανισμός (μετάθεση καταβολής εισφορών, ρήτρες μη απόλυσης στις ενισχύσεις της μη επιστρεπτέας προκαταβολής). Πρόκειται για τη μισή αλήθεια. Διότι διαβάζοντας το ειδικό ετήσιο τεύχος του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, με την επεξεργασία των δηλώσεων που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις στο τρίμηνο από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου, αβίαστα προκύπτει ένας επιπλέον παράγοντας: oι ιδιαίτερα χαμηλοί μισθοί.

Της Χ. Κοψίνη 

Οι μισθοί που διατρέχονται επί χρόνια από υποτίμηση και οι χαμηλόμισθοι, που συνέχισαν στη νέα κρίση να σηκώνουν το βάρος, ήταν οι παράγοντες που κατέστησαν εφικτή τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, όταν 185 χιλιάδες επιχειρήσεις (με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον περασμένο Νοέμβριο) παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα κλειστές ή/και παραμένουν ακόμη.

Η διαρκής υποτίμηση των μισθών, που κάνει την εργασία φτηνή, καταγράφεται στον πίνακα της ΕΡΓΑΝΗ, όταν ένας στους πέντε μισθωτούς (406.416 εργαζόμενοι ή ποσοστό 20% στο σύνολο) αμείβεται με μισθούς χαμηλότερους ή στο ύψος των 500 ευρώ, ενώ οι «υψηλόμισθοι» που λαμβάνουν από 500 έως 1.000 ευρώ αντιστοιχούν στο 45,81% του συνόλου των μισθωτών.

Πολύ μικρές διαφορές από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, με μια αύξηση κατά 5,94%, καταγράφονται για την κατηγορία των εργαζομένων με μισθό 601-700 ευρώ και 5,67% για τη μισθολογική κατηγορία που λαμβάνει πάνω από 3.000 ευρώ. Κατηγορία η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία, αφορά μόλις το 2,87% των μισθωτών (58.773 εργαζόμενους).

Και ακριβώς επειδή το κόστος των αναστολών αφορούσε κυρίως τους χαμηλόμισθους (λιανεμπόριο και εστίαση, που αποτελούν και τους μεγαλύτερους σε προσλήψεις εργοδότες), κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους), εμφανίζεται και αυτή η φαινομενικά παράδοξη αύξηση – εν μέσω πανδημικής κρίσης – της εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου το εξεταζόμενο τρίμηνο του 2020, κατά 64.689 θέσεις εργασίας, με ετήσια αύξηση 3,26% έναντι του 2019.

Συνολικά, οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου το 2020 ανέρχονταν σε 2.051.025 και απασχολούνταν σε 2.152.910 θέσεις εργασίας (η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι 101.885 άτομα απασχολούνταν σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις).

Αντίστοιχα, από τα στοιχεία για το 2019 προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι (φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονταν σε 1.986.336, ενώ ο αριθμός θέσεων εργασίας ήταν 2.085.581. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου το 2020 ανέρχονταν σε 279.329, ενώ το 2019 ήταν 265.212 (αύξηση κατά 14.117 ή 5,32%).

Η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι μικρού μεγέθους, με το 88,5% του συνόλου των επιχειρήσεων να απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους και με τις περισσότερες στο λιανικό εμπόριο (17,41% του συνόλου), την εστίασης (12,64%), το χονδρεμπόριο (9,6%), την υγεία (5,18%) και τις νομικές-λογιστικές δραστηριότητες (4,06%).

Ωστόσο ποσοστό πάνω από το 25% των μισθωτών, 558.253 άτομα, εργάζονται στις 672 επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους. Ιδιαίτερα δυναμική και η κατηγορία των 31.437 ΜμΕ στις οποίες απασχολούνται 592.762 εργαζόμενοι (27,53% του συνόλου των εργαζομένων).

Πηγή: efsyn.gr

About Author