Βουλή: Ξεκινά η συζήτηση του νομοσχεδίου για τα ΜΜΕ

Με το νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θόδωρου Λιβάνιου ανοίγει η νομοθετική εβδομάδα στη Βουλή.

Το νομοθέτημα εισάγεται στην Ολομέλεια την Τρίτη στις 10.00 και η συζήτηση και ψήφιση του θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Μεταξύ άλλων, το ν/σ προβλέπει τη διατήρηση 340 θέσεων εργασίας στα τηλεοπτικά κανάλια, με την πρόβλεψη άλλων 60 θέσεων εξαρτημένης σχέσης εργασίας σε συνδεδεμένη εταιρεία. Επίσης συνεχίζεται η εκπομπή των ραδιοφωνικών σταθμών που λειτουργούν σήμερα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης αδειών, ενώ περιλαμβάνει μέτρα για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων από τον κορωνοϊό στα ΜΜΕ.

Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης».

Το νομοσχέδιο του υφυπουργού απαγορεύαι από τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων να εμπεριέχουν δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος. Ωστόσο, αυτό άρθρο αποσύρθηκε μετά τις αντιδράσεις των καλλιτεχνών.

Την αντίθεση στους στο νομοσχέδιο έχουν εκφράσει έντονα ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Μέρα 25.

About Author