Πανεπιστήμιο Οξφόρδης: «Δεν έχουμε πανεπιστημιακή αστυνομία»

«Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης δεν έχει πανεπιστημιακή αστυνομία, και η φύλαξη των χώρων του Πανεπιστημίου λαμβάνει χώρα από υπαλλήλους του Πανεπιστημίου».

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, δίνοντας έτσι μια απάντηση στα επιχειρήματα για την ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας για εναρμόνιση με τις πρακτικές πανεπιστημίων του εξωτερικού και ειδικά του συγκεκριμένου.

Tο Σωματείο Εργαζομένων στην ανακοίνωσή του μετά από Γενική Συνέλευση, θεωρεί ότι «η πρόθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης να ιδρύσει ειδικό αστυνομικό σώμα για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια χωρίς εκτεταμένη διαβούλευση και χωρίς να έχει πλήρως ερευνήσει εναλλακτικές λύσεις είναι ανησυχητική και δεν είναι σύμφωνη με την καλή πρακτική».

 

About Author