Κοροναϊός: Παρουσιάστηκε το σχέδιο εμβολιασμού για τα νησιά

Ο σχεδιασμός εφοδιασμού για τον εμβολιασμό του πληθυσμού των νησιών μας, έγινε από το ΓΕΕΘΑ σε συντονισμό με το Υπουργείο Υγείας και σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το πλάνο εμβολιασμού περιλαμβάνει 4 φάσεις: 18 νησιά με νοσοκομειακές μονάδες, 12 νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο από 3.500, 19 νησιά με πληθυσμό από 1.000 έως 3.500 και νησιά με πληθυσμό κάτω από 1.000.

Η πρώτη φάση του εμβολιασμού, στα νησιά με νοσοκομειακές μονάδες δηλαδή, άρχισε με το υγειονομικό προσωπικό στις 11 Ιανουαρίου. Συνεχίζεται για μόνιμους κατοίκους σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού. Τα νησιά της φάσης 1 είναι τα εξής:

Για τη φάση 2 ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει για μόνιμους κάτοικους άνω των 80 ετών στις
28 Ιανουαρίου και θα συνεχιστεί για τις επόμενες ηλικιακές ομάδες σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού. Τα νησιά της φάσης 2 είναι τα εξής:

Για τη φάση 3 η έναρξη του εμβολιασμού για μόνιμους κάτοικους ξεκινάει στις 10 Φεβρουαρίου και αφορά τα εξής νησιά:

Στη φάση 4 ο εμβολιασμός θα γίνει σε συνεργασία με Υπ. Εσωτερικών και Φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για επιθυμούντες κατοίκους άνω των 18 ετών. Εκτιμώμενη
ολοκλήρωση τον Φεβρουάριο 2021.

Έναρξη φάσης με το Καστελόριζο: 27-30 Ιανουαρίου 2021. Η φάση 4 αφορά τα παρακάτω νησιά:


Η μεταφορά των εμβολίων και προσωπικού για τη φάση 4, θα γίνει αεροπορικώς με μέσα του ΓΕΕΘΑ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αλλά και ακτοπλοϊκώς με σκάφη του λιμενικού.

Για τις υπόλοιπες φάσεις, η μεταφορά των εμβολίων θα γίνεται αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς με τακτικά δρομολόγια ή ακόμα και με σκάφη του λιμενικού αν χρειαστεί (ειδικά για τη φάση 3).

Πηγή: newsit.gr

About Author