Πώς θα μετακινούνται οι φοιτητές από και προς το Πανεπιστήμιο

Πώς θα μετακινούνται οι φοιτητές από και προς το Πανεπιστήμιο και πώς θα μετακινηθούν οι φοιτητές στην πόλη που εδρεύει το Πανεπιστήμιο Δείτε τι θα ισχύσει για τις μετακινήσεις των φοιτητών από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην Περιφέρεια που εδρεύει το Πανεπιστήμιο, αλλά και για τις μετακινήσεις τους εντός τις περιφέρειας του ΑΕΙ.

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, προβλέπει, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ, τη δυνατότητα τα Ιδρύματα να διενεργήσουν από από τις 7 Νοεμβρίου κλινικές ασκήσεις των φοιτητών του τελευταίου έτους των Προγραμμάτων Σπουδών α΄κύκλου τμημάτων / Σχολών Επιστημών Υγείας. Σύμφωνα με την Απόφαση από τις 7 Δεκεμβρίου, το διάστημα από τις 5.00 έως τις 21.00 επιτρέπεται η μετακίνηση για λόγους συμμετοχής σε κλινικές ασκήσεις φοιτητών τελευταίου έτους προγράμματος σπουδών α ́ κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι.

Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Ε.Ι. όπου είναι εγγεγραμμένος κάθε φοιτητής/τρια, που δικαιούται βεβαίωση κίνησης, λόγω διενέργειας κλινικών ασκήσεων.

Η βεβαίωση περιέχει το ονοματεπώνυμο του φοιτητή/της φοιτήτριας, τον τόπο κατοικίας του/ης, τη διεύθυνση του Τμήματος ή Σχολής του Α.Ε.Ι., νοσοκομείου ή άλλου χώρου στον οποίο διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο φοιτά, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του φοιτητή/ της φοιτήτριας σε εβδομαδιαία βάση.

Η βεβαίωση παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία προς τον φοιτητή/την φοιτήτρια μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει είτε ψηφιακή υπογραφή είτε σκαναρισμένη πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του Α.Ε.Ι.. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα. Οι βεβαιώσεις λαμβάνονται από την ηλε-κτρονική σελίδα forma.gov.gr.

Επίσης επιτρέπεται η μετακίνηση, με οποιονδήποτε τρόπο για την εφάπαξ μετάβαση φοιτητή/φοιτήτριας από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. για λόγους σπουδών.

Πηγή: Foititikanea.gr

About Author