Ενοίκια: Προς υποχρεωτικό “κούρεμα” και τον Δεκέμβριο

Επέκταση της υποχρεωτικής μείωσης ενοικίων κατά 40% και τον Δεκέμβριο αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση, καθώς όλα δείχνουν ότι το lockdown θα συνεχιστεί και κατά τον τρέχοντα μήνα. Ήδη με τον ν. 4753/2020 που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή προβλέπεται η μείωση του ενοικίου Νοεμβρίου κατά 40% για επαγγελματικές μισθώσεις, στις οποίες ενοικιαστές είναι επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες, που έχουν υποχρεωθεί να αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους με κρατική εντολή μέσα στον Νοέμβριο ή υφίστανται νέα σημαντική μείωση τζίρου, λόγω της εφαρμογής περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία των πολιτών από τις αρχές Νοεμβρίου.

Επιπλέον, οι μειώσεις αφορούν και μισθώσεις κύριας κατοικίας, στις οποίες ενοικιαστές είναι μισθωτοί εργαζόμενοι στους πληττόμενους αυτούς επιχειρηματίες, των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή.

Η υποχρεωτική μείωση ενοικίων Νοεμβρίου 2020 κατά 40% ισχύει επίσης και στις περιπτώσεις μισθώσεων κατοικιών, για τις στεγαστικές ανάγκες τέκνων που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ μακριά από τον τόπο διαμονής των γονέων τους, εφόσον τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων είναι εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση και βρίσκεται σε αναστολή.

Ο ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεούνται να αποδεχθούν τη μείωση ενοικίων 40%, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, έχουν το δικαίωμα να εισπράξουν αποζημιώσεις από το κράτος.

Τα ποσά των αποζημιώσεων αντιστοιχούν ουσιαστικά στο 20% των ποσών των κανονικών ενοικίων. Για να κατοχυρώσει το δικαίωμα είσπραξης της αποζημίωσης αυτής, κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλει στο TAXISnet «Δήλωση Covid», από την οποία θα πρέπει να προκύπτει το ποσό απώλειας του μισθώματος. Η υποβολή της «Δήλωσης Covid» για τον Νοέμβριο θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή διά της οποίας υποβάλλονται οι «Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης».

Αντιστοίχως, για τον μήνα Δεκέμβριο η υποβολή της «Δήλωσης Covid» θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020, μέσα από την ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή.

Με βάση τα δεδομένα που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή, τα ποσά των αποζημιώσεων για τα «κουρεμένα» ενοίκια Νοεμβρίου 2020 θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων ιδιοκτητών τον Ιανουάριο του 2021.

About Author