Επίδομα θέρμανσης: Διευρύνονται οι δικαιούχοι

Νέοι δικαιούχοι εντάσσονται στο επίδομα θέρμανσης, σύμφωνα με τη νέα τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβλέπει την χορήγηση του επιδόματος στους καταναλωτές των επιδοτούμενων ειδών καύσιμης θέρμανσης και όχι μόνο σε όσους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Η νέα τροπολογία που αφορά το επίδομα θέρμανσης αλλά και τις διαδικασίες ειδικής διαχείρισης κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων». Με την συγκεκριμένη απόφαση καθορίζονται μεταξύ άλλων:

το ύψος του επιδόματος θέρμανσης, τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγείται το επίδομα, οι δικαιούχοι, η αρμόδια για τη χορήγηση του επιδόματος αρχή, ο Ειδικός Φορέας και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου του προϋπολογισμού σε βάρος του οποίου καταλογίζεται η σχετική δαπάνη, η διαδικασία πληρωμών και ελέγχου αυτών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τυχόν έξοδα πληρωμής του επιδόματος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης.

Παράλληλα, η τροπολογία αντιμετωπίζει το ζήτημα των δυσχερειών που προκύπτουν στις διαδικασίες ειδικής διαχείρισης λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κοροναϊού και της γενικότερης αναστάτωσης που αυτά προκαλούν στις διαδικασίες που απαιτούνται για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε αυτές.

About Author