«Δύο Κόσμοι», φωτογραφίες πάνω και κάτω από την επιφάνεια του νερού