ΤτΕ: Έλλειμμα 9,6 δισ. ευρώ στο πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολόγισμού

Έλλειμμα 14.911 εκατ. ευρώ παρουσίασε την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, έναντι πλεονάσματος 101 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολόγισμού για την ίδια περίοδο εμφάνισε έλλειμμα 9,6 δισ. ευρώ από πλεόνασμα 3,7 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 47.646 εκατ. ευρώ, από 41.543 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019.

About Author