Στην Κομισιόν φέρνει ο Δ. Παπαδημούλης τη χρηματοδότηση της Ελλάδας μετά τη Σύνοδο Κορυφής

Στην Κομισιόν φέρνει με ερώτησή του ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, το πρόγραμμα το χρηματοδότησης της Ελλάδας μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου Ανάκαμψης («Next Generation EU»), μετά την Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της 21ης Ιουλίου.

Επικαλούμενος άρθρο του Ινστιτούτου Bruegel, σύμφωνα με το οποίο «η Ελλάδα υπολογίζεται ότι θα λάβει 16,69 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 0,21 δισ. σε εγγυήσεις», τη στιγμή που «η Ελληνική Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε συνολικά πάνω από 70 δισ. ευρώ, με τις επιδοτήσεις και τα δάνεια στο πλαίσιο του Next Generation EU να ανέρχονται σε 19 δισ. ευρώ και 12,5 δισ. ευρώ, αντίστοιχα», ο Δημήτρης Παπαδημούλης ζητά συγκεκριμένα στοιχεία από την Κομισιόν αναφορικά με:

«Ποια είναι η κατανομή των κονδυλίων για την Ελλάδα, για κάθε πρόγραμμα και ταμείο», αφενός βάσει της πρότασης της ίδιας της Επιτροπής και αφετέρου βάσει της συμφωνίας της Συνόδου Κορυφής της 21ης Ιουλίου– κατόπιν της οποίας, τα κονδύλια αυτά εμφανίζονται σημαντικά μειωμένα, αλλά και «ποια θα είναι η συμβολή της Ελλάδας στους πόρους του ΠΔΠ 2021-2027 και στις εγγυήσεις του δανείου των 750 δισ. ευρώ».

Ακολουθεί η ερώτηση προς την Κομισιόν:

Θέμα: Κατανομή κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Μέσου Ανάκαμψης («Next Generation EU»)

Στη συμφωνία που επετεύχθη στις 21.7.2020 στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 ανέρχεται σε 1.074,3 δισ. ευρώ και το Next Generation EU σε 750 δισ. ευρώ. Σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής για το Next Generation EU, προβλέπεται ριζική μείωση των επιχορηγήσεων κατά 110 δισ. ευρώ, η οποία αντανακλάται στις δραστικές περικοπές στο πρόγραμμα «Horizon», στο πρόγραμμα «InvestEU», στην Αγροτική Ανάπτυξη, στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και στο πρόγραμμα «React-EU», ενώ το Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας και η ενίσχυση του προγράμματος «EU4Health» ακυρώνονται πλήρως.

Η Ελληνική Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε συνολικά πάνω από 70 δισ. ευρώ, με τις επιδοτήσεις και τα δάνεια στο πλαίσιο του Next Generation EU να ανέρχονται σε 19 δισ. ευρώ και 12,5 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Ωστόσο, σύμφωνα με άρθρο του Ινστιτούτου Bruegel, η Ελλάδα υπολογίζεται ότι θα λάβει 16,69 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 0,21 δισ. σε εγγυήσεις.

Ερωτάται η Επιτροπή:

– Ποια είναι η κατανομή των κονδυλίων ανά κράτος-μέλος, και ιδίως για την Ελλάδα, για κάθε πρόγραμμα και ταμείο, αφενός βάσει της πρότασης της Επιτροπής και αφετέρου βάσει της συμφωνίας της Συνόδου Κορυφής;

– Ποια θα είναι η συμβολή της Ελλάδας στους πόρους του ΠΔΠ 2021-2027 και στις εγγυήσεις του δανείου των 750 δισ. ευρώ;

 

About Author