Βράβευση ΟΚΑΝΑ στα Patient Partnerships Awards 2020

Δυο σημαντικές διακρίσεις απέσπασε ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στα Patient Partnerships Awards 2020.

Ο θεσμός των Patient Partnerships Awards επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές για συνεργασίες μεταξύ φορέων, οι οποίες αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, στην προσφορά προγραμμάτων υποστήριξης των ασθενών σε όλη την πορεία της θεραπευτικής τους διαδρομής, στην πρόληψη, στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση.

Οι διακρίσεις που έλαβε ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. αφορούν σε υπηρεσίες και δράσεις του, οι οποίες συμβάλλουν στην ποιοτική αντιμετώπιση των ασθενών, αλλά και στην υποστήριξή τους με καινοτόμες πρακτικές.

About Author