Πρακτικές στέρησης μισθού και απαγόρευσης δηλώσεων στον Ευαγγελισμό

Εκπρόσωποι των εργαζομένων στον «Ευαγγελισμό» έχουν καταγγείλει πως έχουν επιβληθεί σε εργαζόμενους διαφόρων κατηγοριών του προσωπικού ποινές στέρησης μέρους του μισθού τους για επουσιώδη ή απολύτως ανύπαρκτα εργασιακά «παραπτώματα». Τι καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πρακτικές αυταρχισμού, αδιαφάνειας και κακοδιοίκησης από τη Διοίκηση του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» καταγγέλλουν με ερώτηση τους 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Υγείας.

Ακολουθεί η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: Πρακτικές αυταρχισμού, αδιαφάνειας και κακοδιοίκησης από τη Διοίκηση του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί τους τελευταίους μήνες από εργαζόμενους στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική», πολλά εκ των οποίων έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η νέα Διοίκηση του νοσοκομείου που διορίστηκε με Απόφαση του κ. Υπουργού Υγείας το Νοέμβριο 2019, έχει υιοθετήσει πρακτικές που εκτείνονται από μια κομματική και αυταρχική αντίληψη, έως την εξόχως πιθανή παραβίαση συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και των αρχών χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν – ενδεικτικά – να αναφερθούν τα κάτωθι:

Με έγγραφό του της 23 Φεβρουαρίου 2020, ο Διοικητής του «Ευαγγελισμού» απαγόρευσε στους συντονιστές διευθυντές και άλλους υπεύθυνους να κάνουν δηλώσεις στα ΜΜΕ χωρίς προηγούμενη έγκρισή του.

Εκπρόσωποι των εργαζομένων στον «Ευαγγελισμό» έχουν, επιπλέον, καταγγείλει πως έχουν επιβληθεί σε εργαζόμενους διαφόρων κατηγοριών του προσωπικού ποινές στέρησης μέρους του μισθού τους για επουσιώδη ή απολύτως ανύπαρκτα εργασιακά «παραπτώματα», κυρίως δε χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία βάσει δημοσιουπαλληλικού κώδικα που προβλέπει προκαταρκτική εξέταση, ΕΔΕ και απολογία του υπαλλήλου.

Επιπροσθέτως, μετά την τοποθέτηση του νέου Διοικητή έλαβαν χώρα μια σειρά από απομακρύνσεις – δια μεταθέσεων, μετακινήσεων ή άλλων νομότυπων οδών – Διευθυντών και προϊσταμένων σε νοσηλευτικές και διοικητικές υπηρεσίες. Ο αριθμός αυτών των απομακρύνσεων, η διαδρομή των εργαζομένων που τις υπέστησαν, καθώς και η κομματική-συνδικαλιστική ένταξη αυτών που η Διοίκηση επέλεξε ως αντικαταστάτες τους συνθέτουν μια περίπτωση που αποπνέει έντονα «καρατομήσεις» με αποκλειστικά κομματικά κριτήρια, με εμφανή τα στοιχεία της ιδιοκτησιακής και ρεβανσιστικής λογικής.

About Author