Μέχρι τις 20 Ιουλίου η υποβολή της δήλωσης επιχειρήσεων για το Δώρο Πάσχα

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, σύμφωνα με την οποία, για την πληρωμή του επιδόματος Πάσχα οι εργοδότες πρέπει να υποβάλλουν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», έως τις 20 Ιουλίου, το έντυπο «υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων-εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020, για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός».

Στο έντυπο αυτό, δηλώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, της επιχείρησης, του τραπεζικού λογαριασμού τους (IBAN) και των εργαζομένων τους, καθώς και το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 (μικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές), που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης κάθε μισθωτού και το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

About Author