Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Ιδιωτική Εκπαίδευση

Αναρτήθηκε στο opengov.gr το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», που φέρνει αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων, τη χρήση των κτιριακών τους εγκαταστάσεων και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα, την Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 20:00. Η ηγεσία του υπουργείου καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Το νομοσχέδιο, το οποίο αποτελείται από δεκαεπτά άρθρα, εκ των οποίων τα βασικά αφορούν -μεταξύ άλλων- την αξιολόγηση δομών, εκπαιδευτικών έργου και εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων (άρθρο 2), την οργάνωση και το πρόγραμμα των ιδιωτικών σχολείων (άρθρο 3), τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των σχολείων (άρθρο 4), τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών (άρθρο 5), την αξιοποίηση των κτηριακών εγκαταστάσεων (άρθρο 6), τις μετεγγραφές μαθητών (άρθρο 7), τον ορισμό διευθυντών και υποδιευθυντών (άρθρο 8), την συμπλήρωση ωραρίου και δυνατότητα μειωμένου ωραρίου των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (άρθρο 9), καθώς επίσης και τις συμβάσεις εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (άρθρο 10).

About Author