Κασιμάτη – Αχτσιόγλου: Να καταργηθεί η ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ – Nα υπάρξει καθολική απαγόρευση απολύσεων

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσαν 45 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία που πήραν η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Κ.Σ. του Συμβουλίου της Ευρώπης και Βουλευτής Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη, και η Τομεάρχης Εργασίας της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ και Βουλευτής Επικρατείας, Έφη Αχτσιόγλου, για τον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν την κατάργηση του μηχανισμού και σε κάθε περίπτωση την τροποποίηση του άρθρου 31 του νόμου 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α/30.05.2020) που τον συστήνει, ώστε να προβλεφθεί καθολική απαγόρευση των απολύσεων εργαζομένων στις επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Στην Ερώτηση τονίζεται ότι το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, οδηγεί σε μείωση μισθών 20%, υπηρετεί την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, δεν ελαφρύνει τις επιχειρήσεις. Σημειώνεται επίσης, πως ενώ στο νόμο με τον οποίο συστήνεται ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» αναγράφεται ως δήθεν σκοπός η διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, έρχεται το ίδιο άρθρο να προβλέψει απαγόρευση απόλυσης ΜΟΝΟ για τους εργαζομένους που θα υπάγονται στο πρόγραμμα. Δηλαδή οι εργαζόμενοι κατ’ ουσίαν υποχρεώνονται να δεχθούν μείωση μισθού κατά 20%, αλλιώς ανοίγει ο δρόμος της απόλυσής τους.

Ειδικότερα, στο άρθρο 31 που αφορά το χρονικό από 15.06.2020 έως 15.10.2020, «ο μηχανισμός προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες που θα εντάσσονται σε αυτόν, δύνανται να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο του προσωπικού. Το πρόγραμμα ισχύει αποκλειστικά για εργαζομένους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου ανωτέρω. Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό θα καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας ανερχόμενη σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους, που αντιστοιχεί στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Ουσιαστικά, με το Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» θεσπίζεται μείωση μισθών 20% στον ιδιωτικό τομέα».

Μείωση μισθού 20% αλλιώς απόλυση

Περαιτέρω, επισημαίνεται στο κείμενο της ερώτησης «αν και στην παρ. 1 του άρθρου 31 αναγράφεται ως σκοπός ‘’η διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα’’, αυτό αναιρείται από την παρ. 3 περίπτωση δ του ίδιου άρθρου, όπου προβλέπεται ότι ‘’Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που κάνουν χρήση του μηχανισμού υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν και, σε περίπτωση πραγματοποίησης της, αυτή είναι άκυρη’’. Δηλαδή θεσπίζεται απαγόρευση απολύσεων μόνο για τους εργαζομένους που ο εργοδότης θα επιλέξει να εντάξει στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και οι οποίοι, ουσιαστικά, θα υποχρεωθούν να δεχθούν μείωση του μισθού τους κατά 20%. Αντίθετα, για τους εργαζομένους που δεν θα υπαχθούν στον Μηχανισμό από τον εργοδότη τους, του παρέχεται η δυνατότητα της απόλυσής τους! Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις – εργοδότες αποκτούν τη δυνατότητα να θέσουν μονομερώς σε μειωμένο ωράριο μέρος του προσωπικού τους, ενώ θα μπορούν να προχωρήσουν σε απολύσεις των υπόλοιπων εργαζομένων τους. Με αυτή τη ρύθμιση οι εργαζόμενοι μένουν χωρίς επιλογές ωθούμενοι είτε στην εκ περιτροπής εργασία είτε στην απόλυση».

About Author