Αντίθετοι oi Εισαγγελείς με τη θέση Πικραμμένου για αλλαγές στη Δικαιοσύνη

Την απόλυτη αντίθεσή της στις πρόσφατες δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Παναγιώτη Πικραμμένου, για αλλαγές στον χώρο της Δικαιοσύνης, εκφράζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ), εκτιμώντας ότι είναι εκτός των Συνταγματικών ορίων.

Συγκεκριμένα, η ΕΕΕ σε σημερινή ανακοίνωσή της, αναφέρεται σε «πρόσφατες δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Παναγιώτη Πικραμμένου, έτσι όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και αφορούν: α) τον διαχωρισμό των δικαστικών λειτουργών σε τακτικούς και επί θητεία, β) τη μονιμοποίηση των τακτικών δικαστικών λειτουργών σε οργανικές θέσεις μετά από δοκιμαστική υπηρεσία και αξιολόγηση και γ) την προαγωγή των δικαστικών λειτουργών κατόπιν γραπτού διαγωνισμού» εκφράζει την απόλυτη αντίθεση της με τις ανωτέρω υπό σκέψη νομοθετικές οποίες παρεμβάσεις και τούτο διότι, δεν συνάδουν με τις διατάξεις των άρθρων 87 παρ. 1, 88 παρ. 1, 90 του Συντάγματος, στις οποίες ρητά προβλέπεται ισοβιότητα και όχι μονιμότητα των τακτικών δικαστικών λειτουργών και απαγορεύεται ο διορισμός ως δικαστικών λειτουργών άλλων προσώπων (εν προκειμένω καθηγητών ΑΕΙ ή δικηγόρων) και μάλιστα επί θητεία».

Παράλληλα, η Ένωση σημειώνει «σχετικά με την αξιολόγηση των υπό διορισμό δικαστικών λειτουργών φρονούμε πως υφίσταται επαρκές νομοθετικό πλαίσιο δοκιμαστικής υπηρεσίας και αξιολόγησης αυτών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών λειτουργών, το οποίο ενδεχομένως να χρειάζεται τροποποιήσεις και βελτιώσεις, στις οποίες η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος είναι πρόθυμη να συμβάλλει με προτάσεις της».

Τέλος, η ΕΕΕ υπογραμμίζει ότι «οι προαγωγές των δικαστικών λειτουργών, διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, ήτοι με αποφάσεις των Ανώτατων Δικαστικών Συμβουλίων, τα οποία πέραν της επετηρίδας λαμβάνουν υπόψη και άλλα στοιχεία, όπως την υπηρεσιακή απόδοση, την επιστημονική επάρκεια και το ήθος του δικαστικού λειτουργού».

About Author