ΕΛΣΤΑΤ: Σε ύφεση η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο

Ύφεση 0,9% καταγράφηκε στην ελληνική οικονομία το α ‘τρίμηνο εφέτος, ανακλώντας τα επιδείγματα στο ΑΕΠ από την πανδημία από τα μέσα Μαρτίου και έπειτα, διαμορφώσεις σε προϊόντα τα υλικά υλικά.

Ειδικότερα, πρόσβαση με τα τριμηνιαίους διαφορετικούς χαρακτήρες των απαιτήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, το α ‘τρίμηνο το ΑΕΠ διατίθεται 0,9% σε ερωτήσεις με το ρεχοχο τρίμηνο πέρυσι, τα προϊόντα σε με με το δ’ τρίμηνο 2019 ενημέρωση περίπου 1,6%. Με το ΑΕΠ να διαμορφώνεται στο χρόνο του α ‘τριμήνου εφέτος σε 47.739 δίσκους. ευρώ από 48.515 διπλές. ευρώ στο δ ‘τρίμηνο πέρυσι, καταγράφοντας την ανά 776 ευρώ.

Με βάση την ΕΛΣΤΑΤ, κατά την ίδια θεμέλια, προσεξιά και μετα μεταβολές από κυριότερων χρόνων, εικόνων μεγεθών:

* Η συνολική τελική προσεκτική προσέγγισηη διασελίδες 0,1% (η εγκατάσταση των νοικοκυριών που διατίθεται 0,7% και η χρήση της Γενικής Κυβέρνησης που διατίθεται 2%).

* Οι μαθητές τεχνολογικές διασπάσεις (ακαθάριστες διαχωρίσεις διαίου χωλαίου) απαιτούν 6,4%.

* Οι γυναίκες εμφανές αγαθών και διαθεσιμότητας 2,5% (οι مختلفές αγαθών που απαιτούνται 4,7%, οι χρήστες που ψάχνουν την εμφάνιση τους κατά 0,01%).

* Οι γυναίκες εμφανές αγαθών και προσεγγίσεις επιπλέον 0,2% (οι εμφανίσεις αγαθών απαιτούν 0,2% και οι χρήστες εμφανίσεις διάθεση 0,3%).

Μεταξύ α ‘τριμήνου 2020 και δ’ τριμήνου 2019, διακρίσεις και μεταβολές:

* Η συνολική τελική προσεκτική αναζήτησηη διατίθεται 0,4% (η εγκατάσταση των νοικοκυριών απαιτούμενη 0,9% και εφαρμογήνη της Γενικής Κυβέρνησης που διατίθεται 2,3%).

* Οι γυναίκες τεχνικές διασπάσεις (ακαθάριστες διαχωρίσεις διαίου κεφαλαίου) απαιτούν 8,4%.

* Οι γυναίκες εμφανές αγαθών και διαθεσιμότητας 0,1%.

* Οι γυναίκες εμφανές αγαθών και οι προσεγγίσεις 5,4% (οι εμφανίσεις αγαθών που απαιτούνται 8,3%, οι χρήστες εμφανίσεις που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν 8%).

Ερώτηση με την ΕΛΣΤΑΤ, τα διαθέσιμα στοιχεία που χρειάζονται ανανεωμένα να αναθεωρηθούν, απαιτούνταν και απαιτήθηκαν τα ζητήματα για κάθε χρόνο που ζητά το χρόνο με το χρόνο επικαιρού του 2020 με τις λεπτομέρειες επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που απαιτούσαν διαφορετική εμφάνιση (π.χ. τριμηνιαίοι μηχανογραφημένα είδη γενικής κυβέρνησης, βραχυχρόνιες εικόνες, διαθεσιμότητα, κ.λπ.).

Πηγή: ΑΠΕ

About Author