ΕΣΗΕΑ: Συνεχίζεται η τηλεργασία μέχρι τις 31 Μαΐου 2020

Με ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ενημερώνει τους εργαζόμενους δημοσιογράφους ότι με την υπ’ αρ. 16135/499 ΚΥΑ συνεχίζεται η τηλεργασία μέχρι τις 31.05.2020.

«Για να είναι επιτρεπτή αυτοπρόσωπη παροχή της εργασίας πρέπει να διασφαλίζονται οι κανόνες προστασίας της υγείας, ιδίως η τήρηση της αποστάσεως μεταξύ των εργαζομένων τουλάχιστον 1,5 μέτρου. Επίσης, οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού οφείλουν να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διασφάλιση των κανόνων υγιεινής εντός των MME, αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να προβαίνουν κατά την παραμονή τους στους χώρους εργασίας στην τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας», αναφέρει.

Σταδιακά η αποκατάσταση

«Με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκου ρυθμίζεται η σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και καθορίζονται μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η  αυτοπρόσωπη παρουσία των εργαζομένων στις Υπηρεσίες και κατ’ επέκταση στα δημόσια ΜΜΕ, δύναται να ανέρχεται στο 70%, ποσοστό που υπολογίζεται βάσει των δυνάμενων να παρέχουν εργασία εκ περιτροπής με αυτοπρόσωπη παρουσία, υπολογιζομένου του ποσοστού αυτού σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η λειτουργία της Διεύθυνσης ή της Γενικής Διεύθυνσης, αλλά κυρίως η υγεία των εργαζομένων. Σημειωτέον ότι στο ποσοστό αυτό δεν θα υπολογίζονται οι εργαζόμενοι που τελούν σε οποιαδήποτε άδεια είτε βάσει παγίων διατάξεων (αναρρωτικές, κανονικές κ.λπ.) ή βάσει των έκτακτων αδειών απουσίας λόγω του κορωνοϊού, καθώς οι εν λόγω άδειες είναι ακόμα σε ισχύ και δεν επηρεάζονται επί του παρόντος από τη σταδιακή άρση των μέτρων και τη σταδιακή επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Σαφώς άλλωστε αναφέρεται στην παραπάνω εγκύκλιο ότι αν σε ορισμένες οργανικές μονάδες απαιτείται η προσέλευση του 100% εργαζομένων, μπορεί για τους υπαλλήλους άλλων οργανικών μονάδων και για τις αρμοδιότητες εκείνες, οι οποίες δύνανται να παρέχονται εξ αποστάσεως και εφόσον δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, να εξακολουθήσει αποκλειστικά η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, για τον προγραμματισμό της εκ περιτροπής παρεχόμενης εργασίας από τις διευθύνσεις προσωπικού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ανάμεσα στα άλλα η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας, η εξασφάλιση της αποφυγής συγχρωτισμού και συγχνωτισμού στο χώρο εργασίας και γενικώς η προστασία της υγείας των εργαζομένων και κατ’ επέκταση και της δημόσιας υγείας», καταλήγει.

About Author