Σύσκεψη για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

Σύσκεψη με αντικείμενο τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση αυτή, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΣΑ, τέθηκαν και συζητήθηκαν οκτώ θέματα που αφορούν:

1) Στην επιβαλλόμενη αναστολή όλων των προθεσμιών.

2) Στη διατήρηση της προφορικότητας στις ειδικές διαδικασίες.

3) Στην οίκοθεν και αζημίως (εκ του πινακίου) επαναφορά των ματαιωθεισών υποθέσεων κατά το χρόνο αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και χωρίς κλήτευση.

4) Στην ανάγκη παράτασης όλων των προθεσμιών ουσιαστικών – δικονομικών και δικαστικών για κατάθεση προτάσεων στη νέα τακτική διαδικασία.

5) Στην ανάγκη διαχωρισμού των πινακίων των ειδικών διαδικασιών (τουλάχιστον ανά 30 λεπτά), προς αποφυγή συγχρωτισμού.

6) Στην μη υποχρέωση καταβολής τόκων υπερημερίας και επιδικίας για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων.

7) Στην επίλυση του προβλήματος του συγχρωτισμού στις ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον των Ειρηνοδικείων της χώρας.

8) Στη διασφάλιση της παρουσίας δημόσιας υγείας με βάση της παραδοχές του ΕΟΔΥ στους χώρους των δικαστηρίων.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε νέα σύσκεψη την προσεχή Δευτέρα.

About Author