Δράσεις του Πολυτεχνείου για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση ερευνητικών δομών και συντονισμό επιστημονικών δράσεων, που θα επιτρέψουν την καλύτερη προετοιμασία -σε εθνική και διεθνή κλίμακα- στον τομέα της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από μελλοντικές κρίσεις με φυσικές ή ανθρωπογενείς αιτίες, θα αναλάβει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Με αφορμή την πανδημία του COVID-19, η Σύγκλητος του ΕΜΠ, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι το Πολυτεχνείο έχει πλήρη επίγνωση των κρίσιμων συνθηκών που αντιμετωπίζουν η χώρα και η υφήλιος, καθώς επίσης και της ανάγκης για μακρόπνοο σχεδιασμό.

«Το συμβολικό μήνυμα του Προμηθέα (σύμβολο του ΕΜΠ) παραμένει οδηγός για τις καινοτόμες προσπάθειες του πολυμήχανου επιστήμονα στην εποχή μας», τονίζει.

Σημειώνεται, ότι το ΕΜΠ συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κρίσης, στην οποία περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας των μελών της πολυτεχνικής κοινότητας, η εξασφάλιση της εκπαίδευσης και εργασίας χωρίς ή με πολύ περιορισμένη φυσική παρουσία, και η κοινωνική προσφορά μέσω της αρωγής του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Εργαστήρια του ΕΜΠ ανέλαβαν, με την υποστήριξη της διοίκησης, συντονισμένη πρωτοβουλία και υλοποιούν τον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων υγειονομικής χρήσης, που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κρίσης, με ενεργοποίηση μονάδων υψηλής τεχνολογίας και προσωπικού όλων των βαθμίδων, σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό των νοσοκομειακών μονάδων αιχμής. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η παράδοση της πρώτης παρτίδας προϊόντων που προορίζονται για την ατομική προστασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και προγραμματίζεται η επέκταση των δράσεων για τον σχεδιασμό περισσότερων προϊόντων και αυξανόμενο ρυθμό παραγωγής, εντός ορίων πιλοτικής κλίμακας.

Επίσης, το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του ΕΜΠ συνέβαλε στην παροχή εξοπλισμού προστασίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, παραχώρησε με ειδικούς όρους μία κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων με στόχο τη βιομηχανική παραγωγή αντισηπτικών και συμβάλει στην πρωτοβουλία 3DP-NTUA hub για την παραγωγή υγειονομικού υλικού.

Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, με την άμεση ανταπόκριση και τη μεγάλη προσπάθεια των μελών ΔΕΠ και όλου του διδακτικού προσωπικού, το ΕΜΠ δρομολόγησε την εξ αποστάσεως διδασκαλία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σε εναρμόνιση με διεθνή πρότυπα και εξελίξεις, έχοντας εξαιρετική ανταπόκριση από τους φοιτητές. Ταυτόχρονα, διατηρείται μέσω της διδασκαλίας, σε καθημερινή βάση, η ζωτικής σημασίας επικοινωνία διδασκόντων και διδασκομένων.

«Πρόκληση και υποχρέωση του ΕΜΠ είναι να συμβάλει, με τεχνογνωσία που διαθέτει και αναπτύσσει, στην αντίστοιχη εθνική προσπάθεια σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εκπαίδευση χωρίς τη φυσική διδασκαλία και τις πρακτικές του εργαστηρίου είναι μία έκτακτη διαδικασία, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί με τη βέλτιστη προσπάθεια όταν αυτό καταστεί δυνατό», επισημαίνει η Σύγκλητος.

Πηγή: ΑΠΕ

About Author