Εισφορές επαγγελματιών: Παγώνουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης

Η παράταση στις πληρωμές των εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και των δόσεων ρυθμίσεων συνδυάζεται με την αναστολή της διαδικασίας λήψης αναγκαστικών μέτρων από το ΚΕΑΟ. Αυτό επισημαίνεται σε εγκύκλιο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, καθώς ένα από τα πρώτα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας ήταν η παράταση στις καταβολές των εισφορών.

Αναλυτικά, δυνατότητα παράτασης στις πληρωμές έχει δοθεί σε εισφορές περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου απαιτητές έως 31/3/2020 (έως 10/4/2020 με την παράταση) και Μαρτίου απαιτητές έως 30/4/2020 αντίστοιχα, καθώς και τυχόν δόσεις οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών εντός των ανωτέρω ημερομηνιών

Οι εισφορές αυτές μπορούν να εξοφληθούν τμηματικά σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 30/9/2020. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, από 30/9 και μετά, θα επιβάλλονται τόκοι καθυστέρησης. Εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, θα χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.

Για τους ίδιους δικαιούχους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης παρατείνεται κατά 3 μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Σε συνέχεια αυτών, η εγκύκλιος του ΚΕΑΟ προβλέπει ότι μέχρι 31 Αυγούστου αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Προσοχή όμως, τυχόν ήδη επιβεβλημένες κατασχέσεις και υποθήκες, διατηρούνται.

About Author