Εργαστήριο Δημοσιογραφικών Σπουδών: On line ερωτηματολόγιο για την πανδημία

Ανοικτή για συμμετοχή είναι έρευνα του Εργαστηρίου Δημοσιογραφικών Σπουδών και Επικοινωνιακών Εφαρμογών του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με τις απόψεις των Ελλήνων αναφορικά με τον Covid-19.

Η έρευνα έχει τίτλο «Οι Έλληνες και ο κορωνοϊός: Μία χώρα σε συνθήκες πρωτόγνωρες» και μπορεί ο καθένας να συμμετάσχει μέσω του συνδέσμου εδώ.

Οι απαντήσεις θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται πάντα ανώνυμα και σε αθροιστική μορφή, σε πλήρη συμφωνία με τους κανόνες για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR, EU, 2016/679).

Το ερωτηματολόγιο δεν έχει εμπορικούς σκοπούς και τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν, θα χρησιμοποιηθούν για επιστημονικές έρευνες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν διαρκεί περισσότερο από 12 λεπτά.

Επιστημονικός υπεύθυνος του Εργαστηρίου Δημοσιογραφικών Σπουδών και Επικοινωνιακών Εφαρμογών του τμήματος ΕΜΜΕ είναι ο καθηγητής Στέλιος Παπαθανασόπουλος.

About Author