ΤτΕ: Μηδενικός το 2020 ο ρυθμός ανάπτυξης

Σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2020,  δεδομένων των επιπτώσεων της εξάπλωσης του κοροναϊού, περιμένει η Τράπεζα της Ελλάδας.

Αν και οι επιπτώσεις αυτές δεν μπορούν προς το παρόν να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια, η ΤτΕ εκτιμά – σύμφωνα με το βασικό της σενάριο – ότι ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα είναι μηδενικός το 2020, αντί 2,4% που ήταν η πιο πρόσφατη πρόβλεψη.

Όπως αναφέρει η ΤτΕ στην Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2019 που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα “η προς τα κάτω αναθεώρηση της πρόβλεψης του ρυθμού ανάπτυξης κατά επιπλέον 2,4 ποσοστιαίες μονάδες οφείλεται στην ενσωμάτωση των επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Με βάση τα τελευταία στοιχεία για την εξέλιξη της πανδημίας, η πιθανότερη εκδοχή είναι ότι θα υπάρξει σημαντική αρνητική επίπτωση στην οικονομία τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2020, η οποία θα αντισταθμιστεί μερικώς τα δύο τελευταία τρίμηνα. Η επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης θα προέλθει κυρίως από διαταραχές στην πλευρά της ζήτησης, με μείωση της εξωτερικής ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών και της εγχώριας ζήτησης, αφού πλήττονται ιδιαιτέρως τομείς όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, το εμπόριο, η εστίαση και η ψυχαγωγία”.

Η τράπεζα υπογραμμίζει ταυτόχρονα ότι “ουδείς σήμερα μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια την εξέλιξη της πανδημίας, ενώ οι επιπτώσεις της στις εθνικές οικονομίες θα εξαρτηθούν και από τα εθνικά και διεθνή δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα που λαμβάνονται. Το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος ενσωματώνει υποθέσεις για τα αντισταθμιστικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί.”

About Author