Ομάδα συντονισμού για τις επιπτώσεις του κοροναϊού συστήνει το Υπουργείο Οικονομικών

Επιτροπή παρακολούθησης των επιπτώσεων του κοροναϊού στο σύνολο των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα και της κεφαλαιαγοράς, αναμένεται να ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, Γιώργος Ζαββός προχώρησε στη σύσταση Ομάδας Συντονισμού για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κοροναϊού στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Ελληνικό Χρηματιστήριο. Η ομάδα θα συγκεντρώνει στοιχεία σε ημερήσια βάση και θα προβαίνει στις απαραίτητες παρεμβάσεις, ενώ θα είναι σε συνεχείς επαφές με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης και εν προκειμένω του αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα υφυπουργού Οικονομικών, εντάσσεται στον γενικότερο κυβερνητικό “συναγερμό” για την προσπάθεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κοροναϊού και την ανάσχεση της περαιτέρω μετάδοσής του.

Μέτρα αυξημένης υγιεινής και προστασίας για τους εργαζομένους τους έχουν λάβει και μεμονωμένα οι τράπεζες και οι άλλοι φορείς.

About Author