Διάσπαση της Eurobank – Φεύγει η “ergasias”

Σε εφαρμογή μπαίνει η τρίτη φάση του σχεδιασμού για τη δημιουργία της νέας Eurobank, που φιλοδοξεί να είναι η μοναδική Τράπεζα, απαλλαγμένη πλήρως από τα κόκκινα δάνεια και στόχο να επικεντρωθεί αμιγώς στις υγιείς χρηματοδοτήσεις.

Η φάση αυτή περνά μέσα από την απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και τη δημιουργία της νέας τραπεζικής οντότητας, η οποία θα φέρει διακριτικό τίτλο «Eurobank», χωρίς δηλαδή τον τίτλο της Ergasias.

Το συνθετικό Ergasias θα κληροδοτηθεί στην εταιρεία που αποσπάται, η οποία θα μετονομαστεί σε «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών», και η οποία θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα, διατηρώντας δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν την κύρια τραπεζική δραστηριότητα, αλλά σχετίζονται κυρίως με τη διατήρηση επιχειρηματικών συμμετοχών, με το στρατηγικό σχεδιασμό της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και με την παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του ομίλου και τρίτους.

Το σχέδιο διάσπασης που εκπονεί η διοίκηση της Τράπεζας με τη στήριξη του βασικού μετόχου, του καναδικού ομίλου Fairfax, εξυπηρετεί την αποφυγή ενεργοποίησης της συμμετοχής του δημοσίου λόγω της ζημιάς που προκαλείται από τη μείωση των κόκκινων δανείων και τίθεται υπό την κρίση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που συγκαλείται για τις 31 Ιανουαρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

About Author