Πορτοκαλί ουρανός (από τις πυρκαγιές της Αυστραλίας)

Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα

Heavy smoke from devastating Australian bushfires cloaks New Zealand’s Auckland, turning city’s skyline into eerie orange color

About Author