ΕΛΠΕ: Κατεβάζουν τον πήχυ για το κοίτασμα φυσικού αερίου της Κρήτης

Μετά τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου τους, τα Ελληνικά Πετρέλαια και με επίσημη ανακοίνωσή τους ρίχνουν τον πήχη των προσδοκιών σχετικά με τις ενδείξεις για μεγάλο κοίτασμα στην Κρήτη.

Αναφερόμενα στην έκταση, που έλαβε το θέμα, τα ΕΛΠΕ επισημαίνουν πως είναι σύνηθες σε ημερίδες και συνέδρια, όπως το χθεσινό στο οποίο έγιναν οι σχετικές αναφορές, να παρουσιάζονται διάφορα σενάρια και υπογραμμίζουν πως για να καταλήξει μία εταιρεία σε ασφαλές συμπέρασμα για την ύπαρξη ή μη εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων, απαιτούνται σοβαρές και δη χρονοβόρες έρευνες και διαδικασίες.

Όπως ξεκαθαρίζουν με τα έως τώρα δεδομένα δεν είναι σε θέση τα ΕΛΠΕ να αναφερθούν στην ύπαρξη, το μέγεθος των κοιτασμάτων και κατά πόσο αυτά είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Παρά το γεγονός ότι ενδείξεις ή εκτιμήσεις για φυσικό αέριο και πετρέλαιο πιθανόν να υπάρχουν σε πολλές περιοχές του κόσμου, το συμπέρασμα για την ύπαρξη ή όχι εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων, προϋποθέτει μια σειρά από σοβαρές εργασίες και αναλύσεις που απαιτούν σημαντικό χρόνο».

Σήμερα στην Ελλάδα, με τα δεδομένα που έχουμε, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δεν είναι ακόμα σε θέση να αναφερθούν στην ύπαρξη, το μέγεθος κοιτασμάτων και κατά πόσο αυτά είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμα. Ας σημειωθεί δε, ότι σε αρκετές από τις περιοχές για τις οποίες υπάρχουν δημοσιεύματα, δεν έχουν καν ξεκινήσει οι έρευνες.

Είναι σύνηθες, σε διάφορα συνέδρια ή ημερίδες, να γίνονται αναφορές σε ενδείξεις και εκτιμήσεις για παρουσία υδρογονανθράκων, να ανταλλάσσονται απόψεις και εξετάζονται σενάρια, τα οποία όμως πρέπει να εκλαμβάνονται στη σωστή τους διάσταση και δεν μπορούν να αποτελούν βάση για ανακοινώσεις περί ύπαρξης κοιτασμάτων.

Σαν ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να επικοινωνούμε προς τους αρμόδιους φορείς της χώρας, τους επενδυτές και τους πολίτες βασισμένοι μόνο σε πραγματικά δεδομένα, προκειμένου να αποφεύγονται πρόωρες εκτιμήσεις και βεβιασμένα συμπεράσματα».

About Author