Ψήφισμα του Ε.Κ. για Thomas Cook: Υιοθετήθηκαν οι προτάσεις Κουντουρά με οφέλη για εργαζόμενους και τουριστική στρατηγική

Ως εισηγήτρια του ψηφίσματος, η Έλενα Κουντουρά είχε ως στόχο με τις παρεμβάσεις της να συμπεριληφθεί η ανάδειξη του τουρισμού σε στρατηγική προτεραιότητα της Ε.Ε., με οφέλη για την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, να διασφαλίσει η Κομισιόν και τα κράτη -μέλη τα δικαιώματα των εργαζομένων και καταναλωτών, να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επλήγησαν και να προστατευτούν οι κλάδοι των μεταφορών και του τουρισμού από τυχόν μελλοντικές κρίσεις, με τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό.

Ειδικότερα, οι προτάσεις της ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που υιοθετήθηκαν στο Ψήφισμα είναι:

· Η ανάδειξη του τουρισμού σε προτεραιότητα της Ε.Ε. και η κατάρτιση στρατηγικής για το βιώσιμο τουρισμό

· Η δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό, πρόταση που για πρώτη φορά αναφέρεται σε επίσημο κείμενο της Ε.Ε.

· H θέσπιση ειδικής γραμμής προϋπολογισμού για τον τουρισμό στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 για τη δυναμική στήριξη του τομέα

· Η μετονομασία του χαρτοφυλακίου μεταφορών της Κομισιόν σε χαρτοφυλάκιο «Μεταφορές και Τουρισμός»

· Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που εθίγησαν, ότι θα λάβουν τους δεδουλευμένους μισθούς και τα δικαιώματά τους θα τηρηθούν στο ακέραιο, με την υπερψήψιση της τροπολογίας που κατέθεσε η Έλενα Κουντουρά με δύο ακόμη ευρωβουλευτές της GUE/NGL.

Επίσης οι κυβερνήσεις των κρατών – μελών καλούνται να αξιοποιήσουν τα εργαλεία και τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να στηρίξουν τους εργαζόμενους που απολύθηκαν και τις πληγείσες επιχειρήσεις. Η Κομισιόν θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά μέσα που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιστάθμιση της ζημιάς στον κλάδο, και παράλληλα να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις για την ψηφιακή τους μετάβαση.

Η κα Κουντουρά συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρτιση βασικών σημείων του Ψηφίσματος που καλεί την Κομισιόν να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των ταξιδιωτών, των εργαζομένων, και συνολικά των επιχειρήσεων στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού. Όπως επίσης και για την αναπροσαρμογή της νομοθεσίας, όπου απαιτείται, για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση και προετοιμασία για το μέλλον των κλάδων αυτών που έχουν ρόλο καταλυτικό στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο και ευημερία της Ευρώπης.

About Author