Προσωπικούς λόγους επικαλείται η ανακρίτρια που παραιτήθηκε από την υπόθεση του Noor 1 (vid)

Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά ανακρίτρια που είχε αναλάβει την υπόθεση του Noor 1 και σύμφωνα με το δελτίο του Open η Καλλιόπη Μάντακα επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους, ενώ διενεργούσε την έρευνα από τον Σεπτέμβριο του 2018, για τη χρηματοδότηση του πλοίου, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο διακινούσε ναρκωτικά.

 

 

Στην απόφαση που εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αναφέρεται:

«Με προεδρικό διάταγμα της 22ας Αυγούστου 2019, που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988,Α’35), όπως ισχύει και το π.δ. 83/9-7-2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), γίνεται δεκτή η από 9-5-2019 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Προέδρου Πρωτοδικών Πειραιά Καλλιόπης-Ιωάννας Μάντακα του Εμμανουήλ και της Μαρίας.

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ»

About Author