Μεσοπρόθεσμο: Στο 150% το χρέος το 2022- Κρίσιμο στοίχημα η έξοδος στις αγορές

Σύμφωνα με το το νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης από το 183,1% εφέτος θα υποχωρήσει στο 150,3% το 2022, με το ΑΕΠ στην ενδιάμεση περίοδο να αυξάνεται από τα 182,9 δισ. ευρώ στα 212 δισ. ευρώ. Σε όλο αυτό το διάστημα οι τόκοι της γενικής κυβέρνησης εκτιμάται πως θα κυμαίνονται ετησίως λίγο πάνω από τα 6 δισ. ευρώ!

Στο Μεσοπρόθεσμο διατυπώνεται η προειδοποίηση πως το προσεχές χρονικό διάστημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς πρέπει να επιβεβαιωθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου στις κεφαλαιαγορές και να συνεχιστούν οι επαφές με τους θεσμικούς μας εταίρους για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους και την περαιτέρω δημιουργία ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας, τα οποία θα εξασφαλίσουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, με την αναμενόμενη επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο 2018, προκύπτουν προκλήσεις που σχετίζονται κυρίως με την κάλυψη των μελλοντικών μικτών χρηματοδοτικών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και με τη διαχείριση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους.

Για το λόγο αυτό υπογραμμίζεται πως έχουν ήδη τεθεί ως βασικοί στόχοι για τη μελλοντική στρατηγική διαχείρισης δημοσίου χρέους η κάλυψη των ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου μέσω μίας συνεχούς και μόνιμης πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, η ενεργή διαχείριση των κινδύνων αγοράς που ενυπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού δημόσιου χρέους, η διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων τόσο του κράτους όσο και των λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και η διαχείριση της βραχυχρόνιας ταμειακής ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου.

Στη βάση αυτή αναφέρεται με κάποια «αγωνία» πως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους δανειστές η αναμενόμενη ενσωμάτωση στο ύψος του δημοσίου χρέους, στο τέλος του 2022, των εκτιμώμενων αναβαλλόμενων τόκων που προέκυψαν στο πλαίσιο των αποφάσεων αναφορικά με το δεύτερο πρόγραμμα.

Βάσει των προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου, η πολιτική δανεισμού για το επόμενο χρονικό διάστημα θα στηριχθεί στη συνέχιση της διαμόρφωσης της καμπύλης αποδόσεων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω ομολογιακών εκδόσεων σε διαφορετικές διάρκειες, πιθανόν δε και σε ξένο νόμισμα, στην προσπάθεια μείωσης του περιθωρίου πιστωτικού κινδύνου σε όλο το φάσμα της καμπύλης, ώστε να προσεγγίσει αυτό των άλλων χωρών της ευρωζώνης, στην ανάληψη πιθανών πρωτοβουλιών για μελλοντικές ασκήσεις αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου, κατά τα πρότυπα αυτών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, αναλόγως των συνθηκών αγοράς και του επενδυτικού ενδιαφέροντος, στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους επενδυτές και τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και κυρίως στην εφαρμογή και επέκταση της υφιστάμενης ενεργούς διαχείρισης της βραχυχρόνιας ρευστότητας και των κρατικών ταμειακών διαθεσίμων, καθώς και των διαθεσίμων του συνόλου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

ΠΗΓΗ: cnn.gr

About Author