Παράταση για συμψηφισμό στον ΕΦΚΑ έως τις 8 Ιουνίου

Η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ανακοίνωσε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής σχετικού αιτήματος για συμψηφισμό έως την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018.

Η απόφαση ελήφθη, εξαιτίας της αυξημένης επισκεψιμότητας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού για την υποβολή αίτησης συμψηφισμού του ποσού προς επιστροφή με τρέχουσες εισφορές, , όπως αυτό προέκυψε από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017.

About Author