Χωρίς ΕΝΦΙΑ φέτος και το 2018 αγροτεμάχια και εκτός σχεδίου

Απαλλάσσονται από το συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ για ακόμη δύο χρόνια τα αγροτεμάχια και τα εκτός σχεδίου, ενώ “επανέρχεται” το πρόστιμο και σε όσους δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ και συλλαμβάνονται να μην εκδίδουν αποδείξεις, κάτι που παρέμενε ανοιχτό από το 2015.

Σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή και με το οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο και η Οδηγία για την ανταλλαγή πληροφοριών με το εξωτερικό για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, συμπεριλήφθηκαν και νέες φορολογικές παραβάσεις με τα συνοδευτικά πρόστιμα.

Μεταξύ άλλων, θα επιβάλλεται πλέον πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, σε όσους δεν εκδίδουν λογιστικά αρχεία ή εκδίδουν ή λαμβάνουν ανακριβή λογιστικά αρχεία (παραστατικά), για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., καθώς και για όσους διακινούν αγαθά χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης. Με διάταξη του 2015 τα πρόστιμα υπολογίζονταν ως ποσοστό του ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε στο δημόσιο, με συνέπεια να μην προκύπτει κόστος πχ για μη έκδοση αποδείξεων από γιατρούς ή να καθίσταται δυσχερής και μαχητός ο υπολογισμός του ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος τηρεί διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ’ Κατηγορίας) το πρόστιμο διπλασιάζεται στα 1000 ευρώ ανά έλεγχο.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι, για όσους δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση ηλεκτρονικών πληρωμών για αγαθά ή υπηρεσίες αξίας άνω των 500 ευρώ, θα επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο 100 ευρώ ανά παράβαση.

Με άλλες διατάξεις προβλέπεται η λειτουργία Φορολογικής Ακαδημίας νεοπροσλαμβανόμενων εφοριακών της ΑΑΔΕ. Οι νέοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα μπορούν να διορίζονται, κατόπιν προκηρύξεων, σε προσωποπαγείς θέσεις, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στο πλαίσιο υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό θα λογίζονται ως δόκιμοι υπάλληλοι και με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους θα καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις της ΑΑΔΕ.

Απαλλαγμένα  από φορολογικά βάρη και εκκρεμότητες θα περάσουν στην Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας  τα ακίνητα των θυγατρικών της και ειδικά της ΕΤΑΔ. Τα ακίνητα αυτά, σύμφωνα με το φορολογικό νομοσχέδιο «σκούπα» που κατέθεσε την Παρασκευή το υπουργείο Οικονομικών, μεταβιβάζονται απαλλαγμένα από ΕΝΦΙΑ, όπως ίσχυε και σήμερα για τις εταιρίες ακινήτων του δημοσίου. Η φορολογική τους υποχρέωση εξαντλείται ουσιαστικά στην απόδοση του μερίσματος στο δημόσιο. Οι άμεσες θυγατρικές θεωρούνται ότι έχουν περαιωμένες τις φορολογικές υποθέσεις εφόσον τα ετήσια πιστοποιητικά που εκδόθηκαν ή πρόκειται να εκδοθούν δεν υπάρχουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν στα πιστοποιητικά αυτά ο έλεγχος περιορίζεται αποκλειστικά στις παραβάσεις αυτές.

Με άλλη διάταξη που αφορά στο Υπερταμείο, επεκτείνεται και στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του, η προστασία από διώξεις ή ο περιορισμός της ευθύνης που ισχυει και για τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου. Προϋπόθεση είναι να δώσει σχετική έγκριση η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ωστόσο παραμένουν άλλες υποχρεώσεις που ισχύουν γενικά στα μέλη διοικήσεων ανωνύμων εταιριών, όπως για επιμελή και χρηστή διοίκηση κλπ.

Απαλλάσσονται για δύο ακόμα χρόνια, για φέτος και το 2018,  από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ τα αγροτεμάχια και εκτός σχεδίου εκτάσεις. Αυτό προβλέπει πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε την Παρασκευή στην Βουλή, προκειμένου να κλείσουν τα προαπαιτούμενα της  δεύτερης αξιολόγησης. Με άλλη διάταξη πέρυσι, είχε επιβληθεί συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ στα αγροτεμάχια, αλλά την τελευταία στιγμή ανεστάλη και δεν εφαρμόστηκε, ειδικά για το 2016. Με τη νέα διάταξη, η απαλλαγή επεκτείνεται ως το 2018. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει τις απώλειες κρατικών εσόδων στα 460 εκατ. ευρώ.

​Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου ορίζεται ότι απαλλάσσεται από ΕΝΦΙΑ ο σύνδικος της πτώχευσης για την πτωχευτική ακίνητη περιουσία. Παραμένει ωστόσο η υποχρέωση αυτού για υποβολή δήλωσης ακινήτων, για λογαριασμό όμως του πτωχού. Σήμερα η υποχρέωση αυτή υφίσταται για λογαριασμό του συνδίκου πτώχευσης. Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από την 1.1.2017, ενώ από την ίδια ημερομηνία ορίζεται ότι χορηγείται ένα ενιαίο πιστοποιητικό για το σύνολο των ακινήτων, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ΕΝΦΙΑ ή και ΦΑΠ, εφόσον με το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα το σύνολο της ακίνητης περιουσίας φυσικού ή νομικού προσώπου και το συνολικά οφειλόμενο ποσό φόρων και προσαυξήσεων αποδίδεται επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο μέσα στην προθεσμία των τριών εργάσιμων ημερών.​

ΠΗΓΗ: protothema.gr

About Author