Τα μεσοπρόθεσμα για το χρέος για πρώτη φορά στο EWG

Μοναδικό θέμα της ατζέντας του EWG σήμερα θα είναι η Ελλάδα και για πρώτη φορά οι εκπρόσωποι των 19 υπουργείων οικονομικών της Ευρωζώνης (με τη συμμετοχή και του ΔΝΤ) θα ανταλλάξουν απόψεις επί προχωρημένων κειμένων και τεχνικών επιλογών για τη μεσοπρόθεσμη αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.

Σύμφωνα με το real.gr, οι συζητήσεις των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει αρκετά και καταγράφονται ήδη αρκετά σημεία συμφωνίας ΕΕ και ΔΝΤ, μεταξύ των οποίων και τα εξής:

– η μεσοπρόθεσμη αναδιάρθρωση θα εκτελεστεί στο τέλος του προγράμματος το 2018,

– η μόνη αποδεκτή λίστα πιθανών μέτρων είναι αυτή της 25ης Μαΐου του 2016,

– η εκτέλεση των μέτρων δεν πρέπει να οδηγεί σε καθαρές απώλειες για τα κράτη μέλη που δάνεισαν ή εγγυήθηκαν δάνεια για την Ελλάδα

– το όποιο κόστος των μέτρων θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί “εκ των ενόντων”, δηλαδή τα υπόλοιπα από τα 86 δις και τα κέρδη επί ελληνικών ομολόγων,

– η μεσοπρόθεσμη αναδιάρθρωση είναι “σε γενικές γραμμές” αναγκαία και απαραίτητη.

– στο τραπέζι βρίσκεται η μερική ή συνολική αποπληρωμή του ΔΝΤ και η εξαγορά των διμερών δανείων του 2010,

– εξετάζεται η νέα επέκταση της ωρίμανσης λήξεων δανείων του ESM/EFSF στα 40 χρόνια,

– στην Ελλάδα πρέπει να προσφερθεί προληπτική γραμμή στήριξης για την έξοδό της στις αγορές,

βεβαίως όμως υπάρχουν και θέματα που παραμένουν ανοικτά :

– πρέπει ή όχι να κοινοποιηθεί στο ΔΣ του ΔΝΤ η δέσμευση για την επέκταση των 40 ετών, θα υπάρχει ή όχι στα κοινοτικά κείμενα;

– με ποιον τρόπο θα δεσμευθεί το eurogroup στα μεσοπρόθεσμα μέτρα; είναι αρκετή μια ανακοίνωση;

– θα πρέπει η ΕΕ να ανακοινώσει ότι η μεσοπρόθεσμη αναδιάρθρωση οδηγεί σε διαγραφή καθαρής αξίας χρέους άνω των 20 μονάδων;

και τέλος

– ποια θα είναι τα τελικά συμφωνημένα ποσοστά των πρωτογενών πλεονασμάτων;

Το μήνυμα από τις συναντήσεις του Washington group στο Μπάρι ήταν πως pacta sunt servanda (οι συμφωνίες πρέπει να τηρηθούν). Προς το παρόν δεν καταγράφεται ούτε ρήξη, ούτε ιδιαίτερη ανησυχία. Το δε χρονοδιάγραμμα των 6 εβδομάδων για την εκταμίευση φαίνεται πως θα τηρηθεί με όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς κανονικά.

Επί της ουσίας τα μέτρα συνεχίζουν και περιέχουν την επιλογή της πρόωρης αποπληρωμής του ΔΝΤ μετά τη λήξη του προγράμματος με τα υπόλοιπα χρήματα του προγράμματος των 86 δισ. και τα κέρδη επί ελληνικών ομολόγων που συγκεντρώνονται σε κλειστό λογαριασμό στο Λουξεμβούργο.

Τα παραπάνω, μαζί με πολλές σελίδες κείμενα και γραφήματα που δείχνουν τις λήξεις του ελληνικού χρέους αποτελούν τμήμα της τεκμηρίωσης – που και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να κάνουν.

About Author