Μαξίμου για Ελεγκτικό: Όπου κριθεί αναγκαίο θα υπάρξουν τροποποιήσεις

Πηγές του Μαξίμου επισημαίνουν πως η γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις περικοπές των συντάξεων έγινε μόνο για μέρος των ρυθμίσεων και πως εφόσον κριθεί αναγκαίο θα υπάρξουν τροποποιήσεις.

Ειδικότερα οι ίδιες πηγές σχολιάζουν πως «η αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στα νομοσχέδια που αφορούν συνταξιοδοτικά ζητήματα του δημοσίου, είναι αμιγώς γνωμοδοτική» και πως οι ρυθμίσεις, για τις οποίες γνωμοδότησε το Ελεγκτικό Συνέδριο, αποτελούν μέρος μόνο του συνολικού νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή».

Όπως τονίζουν οι ίδιοι κύκλοι, «το νομοσχέδιο θα συνοδεύεται από έκθεση αιτιολόγησης όλων των ρυθμίσεων, ενώ η γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα ληφθεί υπόψη και, όπου κρίνεται αναγκαίο, θα υπάρξουν οι σχετικές τροποποιήσεις».

«Από την αιτιολογική έκθεση θα προκύπτει με σαφήνεια, όπως εξάλλου συστήνει και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο λόγος επιλογής όλων των ρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων και των συνταξιοδοτικών», σημειώνεται στο σχετικό άτυπο σημείωμα, το οποίο καταλήγει με την επισήμανση ότι «το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει ένα σύνολο θετικών μέτρων κοινωνικής στήριξης, τα οποία θα ελαχιστοποιούν τις επιβαρύνσεις, οδηγώντας σε μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο».

ΠΗΓΗ: real.gr

About Author