Αλλαγή φύλου στην ταυτότητα με απλή αίτηση στο δικαστήριο- Το νομοσχέδιο

«Πράσινο φως» ώστε να μπορούν να διορθώσουν το φύλο τους στην ταυτότητα ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι καταχωρισμένο, χωρίς να έχουν υποβληθεί σε ιατρική επέμβαση ή σε ψυχιατρική εξέταση και αγωγή, ανάβει για τα διεμφυλικά άτομα νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στο ίδιο νομοσχέδιο, το οποίο έδωσε στη δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, υψώνεται ασπίδα προστασίας για το παιδί, αφού συστήνεται ο «Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού», με 13μελή σύνθεση υπό τον γ.γ.Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Οι νέες ρυθμίσεις, σύμφωνα με το «Έθνος», μπλοκάρουν ένα φαινόμενο διακρίσεων και παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη «νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου», τονίζοντας ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στον σεβασμό της προσωπικότητάς του με βάση τα χαρακτηριστικά του φύλου του». Μέχρι τώρα για να γίνει «διόρθωση φύλου» έπρεπε να προηγηθεί σχετική χειρουργική παρέμβαση μη αναστρέψιμη αλλά και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ενώ κατ’ επανάληψη έχει διαπιστωθεί ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν υποστεί στην καθημερινή ζωή (ακόμα και από τα σχολικά χρόνια) τον κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό, έχουν πέσει θύματα βίας κλπ.
Το νομοσχέδιο ορίζει ότι η ταυτότητα φύλου «περιλαμβάνει την προσωπική αίσθηση του σώματος, καθώς και την κοινωνική και εξωτερική έκφραση του φύλου, που αντιστοιχούν στη βούληση του προσώπου», προσθέτοντας ότι «η προσωπική αίσθηση του σώματος μπορεί να συνδέεται και με αλλαγές που οφείλονται σε ιατρική αγωγή ή άλλες επεμβάσεις που επιλέχθηκαν ελεύθερα».
Προωθώντας ρυθμίσεις που έως τώρα υιοθετήθηκαν από 17 ευρωπαϊκές χώρες, το σχέδιο προβλέπει ότι εάν υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου και στο καταχωρισμένο φύλο το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ζητήσει τη διόρθωσή του «ώστε να αντιστοιχεί στη βούληση, στην προσωπική αίσθηση του σώματος και στην εξωτερική του εικόνα», εφόσον έχει «πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα» (είναι ενήλικο κλπ), δεν είναι έγγαμο, ενώ δεν απαιτείται προηγούμενη επέμβαση και ψυχική ή σωματική αγωγή.

Πηγή: Έθνος, cnn.gr

About Author