50 χρόνια από την επάνοδο της Δημοκρατίας-Φωτογραφική έκθεση του Αριστοτέλη Σαρρηκώστα