ΚΕΦΙΜ: Το σχέδιο για “νέο ΕΣΥ” με την εμπλοκή ιδιωτών που υιοθετεί η Ν.Δ – Κέντρα Υγείας με leasing σε ιδιώτες!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Το ελληνικό σύστημα υγείας ταξινομείται μεταξύ των χειρότερων στην ΕΕ και τον ΟΟΣΑ. Βάσει των στοιχείων του ΟΟΣΑ για την αξιολόγηση από τους πολίτες το ελληνικό σύστημα υγείας καταλαμβάνει το 2016 τη χειρότερη θέση μεταξύ των χωρών του οργανισμού με μόλις 30% θετικές γνώμες, ενώ το 2007 το σχετικό ποσοστό ήταν 50% (και πάλι το χαμηλότερο).  Το αντίστοιχο μέσο ποσοστό ικανοποίησης για τις χώρεςτου ΟΟΣΑ ήταν 70% τόσο το 2007, όσο και το 2016.

Αυτά αναφέρει η πρόταση του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) για την Υγεία, την οποία φαίνεται να υιοθετεί η Ν.Δ και σχετίζεται με τις τελευταίες προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα ίδια αποτελέσματα συνάγονται και βάσει των τυποποιημένων δεικτών της ΕΕ για τις υπηρεσίες υγείας.

Η πρόταση για “νέο ΕΣΥ” με τη συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα

Η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς στον τομέα της υγείας βρίσκεται
στο κέντρο της πρότασής μας για την αναδόμηση του συστήματος υγείας
της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η θέσπιση και λειτουργία ενός νέου φορέα «ΕΣΥ ΝΠΔΔ», ο οποίος θα είναι η μητρική εταιρία όλων των δημόσιωννοσοκομείων (τα οποία θα λειτουργούν με τη μορφή Νομικών ΠροσώπωνΙδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), καθώς και όλων των
πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας.Στην πλευρά της ζήτησης, προτείνεται η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ βάσει
των προδιαγραφών ενός σύγχρονου ασφαλιστικού οργανισμού υγείας πουθα αγοράζει υπηρεσίες υγείας απότον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αξιολογώντας κόστος και ποιότητα.

Τον καθορισμό της νέας κατανομής των δαπανών και κινδύνων μεταξύ
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Τη διαμόρφωση του νέου πακέτου των δημόσιων υπηρεσιών υγείας.
Τον σχεδιασμό της παροχής των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.
Την ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του Εθνικού Χάρτη Υγείας, με
έμφαση στις μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας υγείας.
Την εκπόνηση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τον προγραμματισμό του
ανθρώπινου δυναμικού του τομέα υγείας.
Την ταχεία και αμερόληπτη πιστοποίηση όλων των προμηθευτών υγείας, δημόσιων και ιδιωτικών, σε συνεργασία με σχετικούς ευρωπαϊκούς
οργανισμούς, διαδικασία που θα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε περιοδική βάση.
Τη θέσπιση και εφαρμογή μόνιμης διαδικασίας περιοδικής αξιολόγησης του ιατρικού δυναμικού της χώρας.

Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνεται η αλλαγή της νομικής μορφής των
νοσοκομείων και η μετατροπή τους σε θυγατρικές εταιρίες του ΕΣΥ ΝΠΔΔ
ως Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
κατά το επικρατέστερο ευρωπαϊκό πρότυπο.

Παραχωρήσεις Κέντρων Υγείας σε κοινοπραξίες ιδιωτών γιατρών

Ορισμένα από τα υφιστάμενα κέντρα υγείας ή αγροτικά ιατρεία μπορούν να παραχωρηθούν σε κοινοπραξίες γιατρών με τη μορφή leasing τουκτηρίου και του εξοπλισμού και να λειτουργούν πλέον ως ιδιωτικές εταιρίες υπό την εποπτεία του ΕΣΥ ΝΠΔΔ.

Διαβάστε ολόκληρη την πρόταση του ΚΕΦΙΜ που υιοθετεί η Ν.Δ

Share.

About Author