ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τέλος στα αμέτρητα χειρόγραφα παράβολα που καλούνταν να αποκτούν και να καταθέτουν οι πολίτες για διάφορες διαδικασίες βάζει η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών με την οποία θεσπίζεται το e – παράβολο (ηλεκτρονικό παράβολο).

Μέσω της εγκυκλίου του υπουργείο καθιερώνει τη διαδικασία είσπραξης και επιστροφής του ηλεκτρονικού παραβόλου που θα αντικαταστήσει το χειρόγραφο, θέτοντας, με αυτό τον τρόπο τις βάσεις για τις συναλλαγές από απόσταση.

Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου, με τον όρο «ηλεκτρονικό παράβολο» («e-Παράβολο») νοείται ο μοναδικός ψηφιακός κωδικός που χορηγείται μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr. Με χρήση της σχετικής εφαρμογής κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο) δύναται να ζητήσει τη χορήγηση παραβόλου σε ηλεκτρονική μορφή. Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISnet.

Εφόσον χορηγηθεί το e-Παραβόλο, καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό στον φορέα είσπραξης με γνωστοποίηση σε αυτόν του μοναδικού ψηφιακού κωδικού. Η καταβολή δύναται να πραγματοποιείται και με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ.

Μέσω της εφαρμογής του e-Παραβόλου παρέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση στην υπηρεσία όπου κατατίθεται το e-Παράβολο, ως προς τον έλεγχο της εγκυρότητάς του και της συνδρομής των προϋποθέσεων τυχόν επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα, στον πιστοποιημένο χρήστη μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. να ανατρέχει στα παράβολα που έχουν εκδοθεί για λογαριασμό του, να τα εκτυπώνει εκ νέου και να ζητά την επιστροφή τους μέσω τραπεζικού λογαριασμού του.

 

Share.

About Author