ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ Η ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠ’ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οπως προβλέπεται σε υπουργική απόφαση, την οποία υπέγραψε χθες ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης, για να κάνει ένας ιδιοκτήτης ακινήτου αίτηση εξαίρεσης από το χαράτσι…ή πληρωμής του σε περισσότερες από πέντε δόσεις ή να ζητήσει μείωση του τελικού ποσού, θα πρέπει:

  • Το ετήσιο εισόδημα του 2012 που θα δηλωθεί στη φετινή φορολογική δήλωση να μην ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ προκειμένου για άγαμο και των 8.000 ευρώ προκειμένου για έγγαμο. Το όριο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για καθένα από τα προστατευόμενα τέκνα.

Δηλαδή για μία τετραμελή οικογένεια το όριο του ετήσιου εισοδήματος είναι οι 10.000 ευρώ, ποσό που υπολείπεται του ορίου της φτώχειας σύμφωνα με τη Στατιστική Αρχή (υπερβαίνει κατά τι τις 12.000 ευρώ).

Οσον αφορά την ακίνητη περιουσία, τα κριτήρια που τίθενται για την απαλλαγή είναι τα ακόλουθα:

  • Ο φορολογούμενος και ο ή η σύζυγός του και τα προστατευόμενα μέλη να μην έχουν άλλο ακίνητο, πλην του ακίνητου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, ούτε άλλα περιουσιακά στοιχεία.
  • Η συνολική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει, κατά το έτος 2012, τις 120.000 ευρώ.
  • Η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι φορολογούμενοι μπορούν να ζητήσουν να πληρώσουν το έκτακτο τέλος (ΕΕΤΑ) σε περισσότερες δόσεις ή τη μείωση του ύψους του, στο μέτρο που είναι αναγκαίο, ή την πλήρη απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής, εφόσον, όπως προστίθεται στην απόφαση, «βρίσκονται σε σοβαρή οικονομική δυσκολία, που ορίζεται ως αδυναμία να εξασφαλίσουν τροφή, ενδυμασία, ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση κ.ά.».

Οικονομική δυσκολία
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως προς το επίπεδο των περιουσιακών τους στοιχείων και των διαθέσιμων πόρων, προκειμένου να αποδείξουν ότι υφίσταται σοβαρή οικονομική δυσκολία.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως με απόφαση του υπουργού Οικονομικών που αναμένεται να εκδοθεί μέχρι το τέλος του ερχόμενου Ιουλίου μπορούν να εξειδικευθούν περαιτέρω τα κριτήρια που προβλέπονται για την απαλλαγή από το χαράτσι.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Σε κάθε περίπτωση καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη οποιουδήποτε λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, που περιέχει ΕΕΤΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τι πρέπει να προσκομίσουν στην Εφορία οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ενα… χαρτοβασίλειο από δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουν στην Εφορία οι ιδιοκτήτες ακινήτων με χαμηλό εισόδημα προκειμένου να πετύχουν εξαίρεση από το τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ). Μαζί με την αίτηση θα καταβάλουν 10 ευρώ προκειμένου το τέλος να «αποκοπεί» από τη ΔΕΗ και να βεβαιωθεί στην εφορία ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως η απόφαση απαλλαγής λαμβάνεται από τον έφορο.

Την αίτηση πρέπει να «συνοδεύουν» τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο οποίο περιλαμβάνεται και ΕΕΤΑ.
  • Εκκαθαριστικά σημειώματα-δηλώσεις ΦΑΠ έτους 2012 του υποκείμενου σε ΕΕΤΑ. Στην περίπτωση που δεν έχει εκκαθαριστικό σημείωμα-δήλωση ΦΑΠ έτους 2012, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι δεν είχε ακίνητο κατά την 1η Ιανουαρίου 2012.
  • Περιουσιακή κατάσταση έτους 2013 του υποκείμενου σε ΕΕΤΑ, του ή της συζύγου και των προστατευόμενων μελών, εκτυπωμένες από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΓΓΠΣ, όπως επίσης όλων των άλλων προσώπων που κατοικούν στο ίδιο ακίνητο. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε από τα πρόσωπα αυτά δεν έχει περιουσιακή κατάσταση έτους 2013, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι δεν είχε ακίνητο ή άλλα περιουσιακά στοιχεία κατά την 1η Ιανουαρίου 2013.
  • Δήλωση όλων των εισοδημάτων και οικονομικών συμβολών που τυχόν χορηγούνται από μέλη της οικογένειας, φίλους ή άλλους ευεργέτες.
  • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 και εκκαθαριστικό σημείωμα, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί, για τον υποκείμενο σε ΕΕΤΑ, τον ή τη σύζυγο και τα προστατευόμενα τέκνα όπως επίσης για όλα τα άλλα πρόσωπα που κατοικούν στο ίδιο ακίνητο.

 

 

 

 

Πηγή: ethnos.gr

Share.

About Author